D90 Datakonsult AB
D90's kunder återfinns i ett flertal olika branscher och verksamheter.

Nedan följer exempel på kunder där vi har medverkat.

Samtrafiken i Sverige AB
Naturvårdsverket
S-E-Banken
Posten IT
SJ Gods
Aga Gas
Dynasim AB
Transitor AB

Vi har även haft en del interna projekt och bland annat utvecklat

Reseplaneringsmotor (IFF-kompatibel)
Hotellbokningsprogram
Pokerrobot med neuralt nätverk
Löneprogram